Logopedie

Auditieve vaardigheden

Kleuters zijn op hun eigen manier al bezig met letters en klanken. In groep 1 en 2 wordt al een begin gemaakt met het aanleren van de auditieve vaardigheden als voorbereiding op het leren lezen en schrijven in groep 3. Eind groep 2 moeten de kinderen de auditieve vaardigheden voldoende beheersen om naar groep 3 te kunnen.

De kleuters moeten de volgende vaardigheden beheersen:

  • Het verschil kunnen horen tussen verschillende klanken (auditieve discriminatie);
  • Woorden in klankgroepen verdelen;
  • Rijmen;
  • Een woord in stukjes hakken (auditieve analyse);
  • Het aan elkaar kunnen plakken van klanken tot een woord (auditieve synthese);
  • Letterherkenning;

Wanneer alle voorwaarden voldoende ontwikkeld zijn zal een kind goed kunnen leren lezen en spellen. Bij sommige kinderen gaat dit echter moeilijker. Kinderen die moeite hebben met de auditieve vaardigheden hebben een verhoogd risico om het lezen en spellen niet goed op te kunnen pakken in groep 3.

logopediepraktijk alicia zoetermeer

LOGOPEDIE

TAAL
logopediepraktijk alicia zoetermeer  lees verder

Een goede taalontwikkeling en het kunnen communiceren is nodig als je contact wilt maken met anderen.

SPRAAK
logopediepraktijk alicia zoetermeer  lees verder

Kinderen leren vanaf jongs af aan de klanken door hun omgeving te imiteren. Sommige kinderen blijven langer dan normaal uitspraakfouten maken.

AFWIJKENDE MONDGEWOONTEN
logopediepraktijk alicia zoetermeer  lees verder

Met afwijkende mondgewoonten worden gewoonten bedoeld die negatieve gevolgen hebben voor de gebitsstand, spreken, gehoor en gezondheid.

Openingstijden
Logopediepraktijk Alicia
Dinsdag 08:30-17:00u
Woensdag 08:30-17:00u
Donderdag 08:30-17:00u
Locatie

Dublinstraat 30 C20
2713 HS Zoetermeer

Het is een kantoorgebouw,
de praktijk zit op de 2e etage
(lift aanwezig).

Vragen? Bel gerust!

Maandag t/m vrijdag bereikbaar
van 08:30 tot 17:00 uur.

Krijgt u de voicemail? Dan kunt u een bericht inspreken en wordt u zo snel mogelijk teruggebeld.

Contactgegevens

Telefoonnr: 06 1888 4747
info@logopediepraktijkalicia.nl


© Copyright, Logopediepraktijk Alicia | All rights reserved

Powered by

webdesign xenodesign